Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Auguszt Madonna

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
AUGUSZT MADONNA2010, terrakotta, 63cm