Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Gnúantilop

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
GNÚANTILOP

2003, cédrusfa, 58cm