Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Csodaszarvas

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
CSODASZARVAS

2011, bronz, 103cm