Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Diófa gnúantilop

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
• GNÚANTILOP

2003, dióf, 57cm