Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Ezüst gnú

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
• GNÚANTILOP 1-2

1999, ezüst, 8-9cm