Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Jáki Nagy Márton

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
• JÁKI NAGY MÁRTON

2004, bronz, 45cm