Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Homokkõ gnú

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
• GNÚANTILOP

1998, homokkõ, 42cm