Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Racka kos

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
• RACKA KOS

1988-tól, több változat, bronz, 7-23cm