Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Sárkány

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
• SÁRKÁNY

1998, homokkõ, 28cm