Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Szarvas

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
• SZARVAS

2011, bronz, 41cm