Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Vakaródzó szamár

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
• VAKARÓDZÓ SZAMÁR

1992, bronz, 8cm