Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Világ Királynője

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
VILÁG KIRÁLYNŐJE, GYÁSZOLÓ SZŰZANYA

Festette: Korényi János

2010, lüszterezett kerámia, 60cm