Oroszlán

RAFFAY DÁVID SZOBRÁSZ
Világ Királynője

Aquinói Sent Tamás talapzata, négy evangélista
VILÁG KIRÁLYNŐJE, GYÁSZOLÓ SZŰZANYA1997, samottos agyag